Cả nhà cho em hỏi chi phí để viết 1 blog hoàn chỉnh và phí duy trì hàng tháng trên wordress là khoảng bao nhiêu vậy ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Cả nhà cho em hỏi chi phí để viết 1 blog hoàn chỉnh và phí duy trì hàng tháng trên wordress là khoảng bao nhiêu vậy ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/800556993978527/