Cả nhà ai biết cài cái WP Mail SMTP k cài giúp e với. Trước Contact form e vẫn hoạt động. Giờ lại bị ngừng hoạt động, k gửi thông tin về mail đc 😥😥😥

Câu hỏi từ Group FB:
Cả nhà ai biết cài cái WP Mail SMTP k cài giúp e với. Trước Contact form e vẫn hoạt động. Giờ lại bị ngừng hoạt động, k gửi thông tin về mail đc :disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/805893860111507/