Biểu trưng hình ảnh chính giữa với khu vực tiện ích con bên phải trong Genesis

Trong nhóm Genesis Facebook, một người dùng đã hỏi:

có cách nào để sử dụng biểu trưng hình ảnh được căn giữa trong tiêu đề với tiện ích con tiện ích con tiêu đề bên phải và vẫn có biểu trưng được căn giữa trên trang không?

Một cách có thể được thực hiện là đặt vùng tiêu đề không nổi bên trái, sau đó đặt độ rộng tự động cho vùng tiện ích con bên phải tiêu đề.

Hướng dẫn này được viết cho Genesis Sample 2.2.4.

Chỉnh sửa chủ đề con .style.css

Bước 1

a) Bên trên các truy vấn phương tiện, hãy thêm

.header-image .title-area {
  float: none;
}

.site-header .widget-area {
  width: auto;
  margin-top: -20px;
}

Bước 2

Đặt CSS làm cho hình ảnh tiêu đề và biểu tượng menu bánh hamburger kích hoạt sớm ở 1340px thay vì 1023px.

a) Thay thế

@media only screen and (max-width: 1340px) {

  .site-inner,
  .wrap {
    max-width: 1140px;
  }

  .content-sidebar-sidebar .content-sidebar-wrap,
  .sidebar-content-sidebar .content-sidebar-wrap,
  .sidebar-sidebar-content .content-sidebar-wrap {
    width: 920px;
  }

  .content,
  .site-header .widget-area {
    width: 800px;
  }

  .sidebar-content-sidebar .content,
  .sidebar-sidebar-content .content,
  .content-sidebar-sidebar .content {
    width: 580px;
  }

  .sidebar-primary {
    width: 300px;
  }

  .footer-widgets-1,
  .footer-widgets-2,
  .footer-widgets-3 {
    width: 340px;
  }

  .footer-widgets-1 {
    margin-right: 60px;
  }

}

với

@media only screen and (max-width: 1340px) {

  .site-inner,
  .wrap {
    max-width: 1140px;
  }

  .content-sidebar-sidebar .content-sidebar-wrap,
  .sidebar-content-sidebar .content-sidebar-wrap,
  .sidebar-sidebar-content .content-sidebar-wrap {
    width: 920px;
  }

  .content,
  .site-header .widget-area {
    width: 800px;
  }

  .sidebar-content-sidebar .content,
  .sidebar-sidebar-content .content,
  .content-sidebar-sidebar .content {
    width: 580px;
  }

  .sidebar-primary {
    width: 300px;
  }

  .footer-widgets-1,
  .footer-widgets-2,
  .footer-widgets-3 {
    width: 340px;
  }

  .footer-widgets-1 {
    margin-right: 60px;
  }

  .site-header .widget-area,
  .title-area {
    width: 100%;
  }

  .site-header .wrap {
    padding-left: 5%;
    padding-right: 5%;
  }

  .genesis-nav-menu li,
  .header-image .title-area,
  .site-header ul.genesis-nav-menu,
  .site-header .search-form {
    float: none;
  }

  .genesis-nav-menu,
  .site-description,
  .site-header .title-area,
  .site-header .widget-area,
  .site-title {
    text-align: center;
  }

  .site-header .search-form {
    margin: 16px auto;
  }

  .js nav.nav-primary,
  .js .site-header nav {
    display: none;
    position: relative;
  }

  .js .site-header nav .wrap {
    padding: 0;
  }

  .js nav.pagination {
    display: block;
  }

  .menu-toggle,
  .sub-menu-toggle {
    border-width: 0;
    background-color: #fff;
    color: #333;
    display: block;
    margin: 0 auto;
    overflow: hidden;
    text-align: center;
    visibility: visible;
  }

  .sub-menu-toggle:hover,
  .sub-menu-toggle:focus {
    border-width: 0;
  }

  .menu-toggle {
    border-top: 1px solid #eee;
    line-height: 20px;
    position: relative;
    right: 0;
    z-index: 1000;
    width: 100%;
  }

  .site-header .menu-toggle {
    border: 0;
  }

  .menu-toggle:before,
  .menu-toggle.activated:before {
    margin-right: 10px;
    text-rendering: auto;
    -webkit-transform: translate(0, 0);
    -ms-transform:   translate(0, 0);
    transform:     translate(0, 0);
  }

  .sub-menu-toggle {
    float: right;
    padding: 10px;
    position: absolute;
    right: 0;
    top: 0;
    z-index: 100;
  }

  .sub-menu-toggle:before {
    display: inline-block;
    text-rendering: auto;
    -webkit-transform: translate(0, 0);
    -ms-transform:   translate(0, 0);
    transform:     translate(0, 0);
  }

  .sub-menu-toggle.activated:before {
    content: "\f142";
  }

  .js .nav-primary .genesis-nav-menu .menu-item,
  .js .site-header .genesis-nav-menu .menu-item {
    display: block;
    float: none;
    margin: 1px 0;
    position: relative;
    text-align: left;
  }

  .js .genesis-nav-menu .menu-item:hover {
    position: relative;
  }

  .js .nav-primary .genesis-nav-menu .menu-item a,
  .js .site-header .genesis-nav-menu .menu-item a {
    border: none;
    padding: 12px 0;
    width: 100%;
  }

  .js .genesis-nav-menu .sub-menu {
    border: none;
  }

  .js .genesis-nav-menu .menu-item > a:focus ul.sub-menu,
  .js .genesis-nav-menu .menu-item > a:focus ul.sub-menu .sub-menu {
    left: 0;
    margin-left: 0;
  }

  .js .genesis-nav-menu > .menu-item-has-children > a:after {
    content: none;
  }

  .js .genesis-nav-menu .sub-menu {
    clear: both;
    display: none;
    margin: 0;
    opacity: 1;
    padding-left: 15px;
    position: static;
    width: 100%;
  }

  .js .genesis-nav-menu .sub-menu .sub-menu {
    margin: 0;
  }

  .js nav button:hover,
  .js .menu-toggle:hover,
  .js .nav-primary {
    background-color: #fff;
    color: #000;
  }

  .js nav button:focus,
  .js .menu-toggle:focus {
    background-color: #fff;
    color: #c3251d;
  }

  .footer-widgets-1,
  .footer-widgets-2 {
    margin: 0 auto 40px;
  }

}

NS)

@media only screen and (max-width: 1023px) {

  .site-inner,
  .wrap {
    max-width: 800px;
  }

  .content,
  .content-sidebar-sidebar .content,
  .content-sidebar-sidebar .content-sidebar-wrap,
  .footer-widgets-1,
  .footer-widgets-2,
  .footer-widgets-3,
  .js .genesis-nav-menu .sub-menu a,
  .js .genesis-nav-menu .sub-menu, 
  .sidebar-content-sidebar .content,
  .sidebar-content-sidebar .content-sidebar-wrap,
  .sidebar-primary,
  .sidebar-secondary,
  .sidebar-sidebar-content .content,
  .sidebar-sidebar-content .content-sidebar-wrap,
  .site-header .widget-area,
  .title-area {
    width: 100%;
  }

  .site-header .wrap {
    padding-left: 5%;
    padding-right: 5%;
  }

  .genesis-nav-menu li,
  .header-image .title-area,
  .site-header ul.genesis-nav-menu,
  .site-header .search-form {
    float: none;
  }

  .genesis-nav-menu,
  .site-description,
  .site-header .title-area,
  .site-header .widget-area,
  .site-title {
    text-align: center;
  }

  .site-header .search-form {
    margin: 16px auto;
  }

  .js nav.nav-primary,
  .js .site-header nav {
    display: none;
    position: relative;
  }

  .js .site-header nav .wrap {
    padding: 0;
  }

  .js nav.pagination {
    display: block;
  }

  .menu-toggle,
  .sub-menu-toggle {
    border-width: 0;
    background-color: #fff;
    color: #333;
    display: block;
    margin: 0 auto;
    overflow: hidden;
    text-align: center;
    visibility: visible;
  }

  .sub-menu-toggle:hover,
  .sub-menu-toggle:focus {
    border-width: 0;
  }

  .menu-toggle {
    border-top: 1px solid #eee;
    line-height: 20px;
    position: relative;
    right: 0;
    z-index: 1000;
    width: 100%;
  }

  .site-header .menu-toggle {
    border: 0;
  }

  .menu-toggle:before,
  .menu-toggle.activated:before {
    margin-right: 10px;
    text-rendering: auto;
    -webkit-transform: translate(0, 0);
    -ms-transform:   translate(0, 0);
    transform:     translate(0, 0);
  }

  .sub-menu-toggle {
    float: right;
    padding: 10px;
    position: absolute;
    right: 0;
    top: 0;
    z-index: 100;
  }

  .sub-menu-toggle:before {
    display: inline-block;
    text-rendering: auto;
    -webkit-transform: translate(0, 0);
    -ms-transform:   translate(0, 0);
    transform:     translate(0, 0);
  }

  .sub-menu-toggle.activated:before {
    content: "\f142";
  }

  .js .nav-primary .genesis-nav-menu .menu-item,
  .js .site-header .genesis-nav-menu .menu-item {
    display: block;
    float: none;
    margin: 1px 0;
    position: relative;
    text-align: left;
  }

  .js .genesis-nav-menu .menu-item:hover {
    position: relative;
  }

  .js .nav-primary .genesis-nav-menu .menu-item a,
  .js .site-header .genesis-nav-menu .menu-item a {
    border: none;
    padding: 12px 0;
    width: 100%;
  }

  .js .genesis-nav-menu .sub-menu {
    border: none;
  }

  .js .genesis-nav-menu .menu-item > a:focus ul.sub-menu,
  .js .genesis-nav-menu .menu-item > a:focus ul.sub-menu .sub-menu {
    left: 0;
    margin-left: 0;
  }

  .js .genesis-nav-menu > .menu-item-has-children > a:after {
    content: none;
  }

  .js .genesis-nav-menu .sub-menu {
    clear: both;
    display: none;
    margin: 0;
    opacity: 1;
    padding-left: 15px;
    position: static;
    width: 100%;
  }

  .js .genesis-nav-menu .sub-menu .sub-menu {
    margin: 0;
  }

  .js nav button:hover,
  .js .menu-toggle:hover,
  .js .nav-primary {
    background-color: #fff;
    color: #000;
  }

  .js nav button:focus,
  .js .menu-toggle:focus {
    background-color: #fff;
    color: #c3251d;
  }

  .footer-widgets-1,
  .footer-widgets-2 {
    margin: 0 auto 40px;
  }

}

với

@media only screen and (max-width: 1023px) {

  .site-inner,
  .wrap {
    max-width: 800px;
  }

  .content,
  .content-sidebar-sidebar .content,
  .content-sidebar-sidebar .content-sidebar-wrap,
  .footer-widgets-1,
  .footer-widgets-2,
  .footer-widgets-3,
  .js .genesis-nav-menu .sub-menu a,
  .js .genesis-nav-menu .sub-menu,
  .sidebar-content-sidebar .content,
  .sidebar-content-sidebar .content-sidebar-wrap,
  .sidebar-primary,
  .sidebar-secondary,
  .sidebar-sidebar-content .content,
  .sidebar-sidebar-content .content-sidebar-wrap/*,
  .site-header .widget-area,
  .title-area*/ {
    width: 100%;
  }

  /*.site-header .wrap {
    padding-left: 5%;
    padding-right: 5%;
  }

  .genesis-nav-menu li,
  .header-image .title-area,
  .site-header ul.genesis-nav-menu,
  .site-header .search-form {
    float: none;
  }

  .genesis-nav-menu,
  .site-description,
  .site-header .title-area,
  .site-header .widget-area,
  .site-title {
    text-align: center;
  }

  .site-header .search-form {
    margin: 16px auto;
  }

  .js nav.nav-primary,
  .js .site-header nav {
    display: none;
    position: relative;
  }

  .js .site-header nav .wrap {
    padding: 0;
  }

  .js nav.pagination {
    display: block;
  }

  .menu-toggle,
  .sub-menu-toggle {
    border-width: 0;
    background-color: #fff;
    color: #333;
    display: block;
    margin: 0 auto;
    overflow: hidden;
    text-align: center;
    visibility: visible;
  }

  .sub-menu-toggle:hover,
  .sub-menu-toggle:focus {
    border-width: 0;
  }

  .menu-toggle {
    border-top: 1px solid #eee;
    line-height: 20px;
    position: relative;
    right: 0;
    z-index: 1000;
    width: 100%;
  }

  .site-header .menu-toggle {
    border: 0;
  }

  .menu-toggle:before,
  .menu-toggle.activated:before {
    margin-right: 10px;
    text-rendering: auto;
    -webkit-transform: translate(0, 0);
    -ms-transform:   translate(0, 0);
    transform:     translate(0, 0);
  }

  .sub-menu-toggle {
    float: right;
    padding: 10px;
    position: absolute;
    right: 0;
    top: 0;
    z-index: 100;
  }

  .sub-menu-toggle:before {
    display: inline-block;
    text-rendering: auto;
    -webkit-transform: translate(0, 0);
    -ms-transform:   translate(0, 0);
    transform:     translate(0, 0);
  }

  .sub-menu-toggle.activated:before {
    content: "\f142";
  }

  .js .nav-primary .genesis-nav-menu .menu-item,
  .js .site-header .genesis-nav-menu .menu-item {
    display: block;
    float: none;
    margin: 1px 0;
    position: relative;
    text-align: left;
  }

  .js .genesis-nav-menu .menu-item:hover {
    position: relative;
  }

  .js .nav-primary .genesis-nav-menu .menu-item a,
  .js .site-header .genesis-nav-menu .menu-item a {
    border: none;
    padding: 12px 0;
    width: 100%;
  }

  .js .genesis-nav-menu .sub-menu {
    border: none;
  }

  .js .genesis-nav-menu .menu-item > a:focus ul.sub-menu,
  .js .genesis-nav-menu .menu-item > a:focus ul.sub-menu .sub-menu {
    left: 0;
    margin-left: 0;
  }

  .js .genesis-nav-menu > .menu-item-has-children > a:after {
    content: none;
  }

  .js .genesis-nav-menu .sub-menu {
    clear: both;
    display: none;
    margin: 0;
    opacity: 1;
    padding-left: 15px;
    position: static;
    width: 100%;
  }

  .js .genesis-nav-menu .sub-menu .sub-menu {
    margin: 0;
  }

  .js nav button:hover,
  .js .menu-toggle:hover,
  .js .nav-primary {
    background-color: #fff;
    color: #000;
  }

  .js nav button:focus,
  .js .menu-toggle:focus {
    background-color: #fff;
    color: #c3251d;
  }

  .footer-widgets-1,
  .footer-widgets-2 {
    margin: 0 auto 40px;
  }*/

}