Bên mình cần thiết kế 1 website WordPress theo mẫu có sẵn, bạn nào nhận ib mình gửi chi tiết ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Bên mình cần thiết kế 1 website WordPress theo mẫu có sẵn, bạn nào nhận ib mình gửi chi tiết ạ
Nguồn: Redirecting...