Bảng trong trang, bài viết quá rộng, xem trên mobile không vừa? Bạn không rành CSS, không biết code đồ này nọ... plugin này sẽ giải quyết cho bạn. Cài đặt » Kích hoạt » Xong. Không cần cấu hình gì thêm.

Câu hỏi từ Group FB:
Bảng trong trang, bài viết quá rộng, xem trên mobile không vừa?
Bạn không rành CSS, không biết code đồ này nọ… plugin này sẽ giải quyết cho bạn.

Cài đặt » Kích hoạt » Xong. Không cần cấu hình gì thêm.

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/542183476482548/