Bạn nào giúp mình fix lỗi rank math seo không lưu được focus keyword

Câu hỏi:
bạn nào giúp mình fix lỗi rank math seo không lưu được focus keyword, dù đã đăng sản phẩm lên rồi edit keyword lại bấm cập nhật vẫn mất. bạn nào fix dc inb mình gửi phí nhé!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/1296500131050875/