Bạn nào dùng qua aapanel rồi cho mình xin chút đánh giá nha, mình đang dùng plesk, nhưng nó tốn dung lượng phải nói là vô cùng dã man. #WPVN_Help

Bạn nào dùng qua aapanel rồi cho mình xin chút đánh giá nha, mình đang dùng plesk, nhưng nó tốn dung lượng phải nói là vô cùng dã man. #WPVN_Help
0

Câu hỏi từ Group FB:
Bạn nào dùng qua aapanel rồi cho mình xin chút đánh giá nha, mình đang dùng plesk, nhưng nó tốn dung lượng phải nói là vô cùng dã man.

#WPVN_Help
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/594532847914277/