Bạn đang sử dụng plugin bảo mật nào cho trang web của mình (và Woocomerce) ?

Câu hỏi từ Group FB:
Bạn đang sử dụng plugin bảo mật nào cho trang web của mình (và Woocomerce) ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/776876553013238/