Bác nào rành Divi Theme cho mình hỏi thanh Header Menu của website này built như thế nào vậy ạ? [https://solvid.co.uk/](https://solvid.co.uk/)

Bác nào rành Divi Theme cho mình hỏi thanh Header Menu của website này built như thế nào vậy ạ? [https://solvid.co.uk/](https://solvid.co.uk/)
0

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào rành Divi Theme cho mình hỏi thanh Header Menu của website này built như thế nào vậy ạ?

https://solvid.co.uk/
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/561048401262722/