Bác nào nhận get plugin không ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào nhận get plugin không ạ?
Nguồn: Redirecting...