Bác nào có google cloud platform cho mình xin 1 key google maps api với ạ !

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào có google cloud platform cho mình xin 1 key google maps api với ạ !
Nguồn: Redirecting...