Bác nào cho em xin code file, thông báo chuyển tiếp trang link ngoài cho wordpress với ạ em cảm ơn !

Bác nào cho em xin code file, thông báo chuyển tiếp trang link ngoài cho wordpress với ạ em cảm ơn !
0

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào cho em xin code file, thông báo chuyển tiếp trang link ngoài cho wordpress với ạ em cảm ơn !
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/542859926414903/