Bác nào chỉnh giúp em WP SMTP với? Em chỉnh mãi mà vẫn cứ báo lỗi **SMTP Error: Could not authenticate.**

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào chỉnh giúp em WP SMTP với? Em chỉnh mãi mà vẫn cứ báo lỗi SMTP Error: Could not authenticate.
Nguồn: Redirecting...