Bác nào biết cách làm popup login/register dạng float từ phía màn hình bên phải sang như trang này không:

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào biết cách làm popup login/register dạng float từ phía màn hình bên phải sang như trang này không:
Nguồn: Redirecting...