Anh em mình biết cách nào tích hợp facebook. Mesenger chát vào web mà mỗi khi khách muốn chát không bị nhãy lên bảng đăng nhập trên safari mà nhãy thẳng vào App mesenger luôn không ah ?

Anh em mình biết cách nào tích hợp facebook. Mesenger chát vào web mà mỗi khi khách muốn chát không bị nhãy lên bảng đăng nhập trên safari mà nhãy thẳng vào App mesenger luôn không ah ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Anh em mình biết cách nào tích hợp facebook. Mesenger chát vào web mà mỗi khi khách muốn chát không bị nhãy lên bảng đăng nhập trên safari mà nhãy thẳng vào App mesenger luôn không ah ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/545557429478486/