Anh em cho mình hỏi với: site mình khi vào sản phẩm nó tự động scroll xuống phần mô tả. Làm sao để tắt nó đi ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Anh em cho mình hỏi với: site mình khi vào sản phẩm nó tự động scroll xuống phần mô tả. Làm sao để tắt nó đi ạ?

Nguồn: Redirecting...