Anh em cho mình hỏi cách cách giải quyết Nếu Page và Category trùng link (slug) với nhau mà mình muốn hiển thị page thì giải pháp của ae hay làm là gì vậy? Mặc định của WP là hiển thị Category *Cảm ơn 500ae!*

Câu hỏi từ Group FB:
Anh em cho mình hỏi cách cách giải quyết

Nếu Page và Category trùng link (slug) với nhau mà mình muốn hiển thị page thì giải pháp của ae hay làm là gì vậy?

Mặc định của WP là hiển thị Category

Cảm ơn 500ae!
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ : Anh em cho mình hỏi cách cách giải quyết