Anh em cho hỏi dùng tool cào bài hàng loat tứ website khác thì plugin nào tối ưu nhỉ cho resize photo hàng loat nhỉ , hay phải code nếu code có anh em nào nhân code plugin này không báo giá ib cho minh nhé

Câu hỏi từ Group FB:
Anh em cho hỏi dùng tool cào bài hàng loat tứ website khác thì plugin nào tối ưu nhỉ cho resize photo hàng loat nhỉ , hay phải code nếu code có anh em nào nhân code plugin này không báo giá ib cho minh nhé
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Anh em cho hỏi dùng tool cào bài hàng loat tứ website khác thì plugin nào tối ưu nhỉ cho resize photo hàng loat nhỉ , hay phải ...