Anh em cho em hỏi làm sao để fix được kk rating với wp-rocket không ạ, vote xong nó vẫn lưu số lượng sao cũ ạ. thanks

Câu hỏi từ Group FB:
Anh em cho em hỏi làm sao để fix được kk rating với wp-rocket không ạ, vote xong nó vẫn lưu số lượng sao cũ ạ. thanks
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/591163714917857/