Anh em ai rành cho mình hỏi tí, mình dùng theme flatsome, cài khoảng 20 plugin, mà tốc độ search sản phẩm rất là chậm, khoảng 20 ~ 25s mới ra, có cách nào cải thiện chỗ này không nhỉ? Với có nên sử dụng CDN cho hình ảnh không anh em

Anh em ai rành cho mình hỏi tí, mình dùng theme flatsome, cài khoảng 20 plugin, mà tốc độ search sản phẩm rất là chậm, khoảng 20 ~ 25s mới ra, có cách nào cải thiện chỗ này không nhỉ? Với có nên sử dụng CDN cho hình ảnh không anh em
0

Câu hỏi từ Group FB:
Anh em ai rành cho mình hỏi tí, mình dùng theme flatsome, cài khoảng 20 plugin, mà tốc độ search sản phẩm rất là chậm, khoảng 20 ~ 25s mới ra, có cách nào cải thiện chỗ này không nhỉ? Với có nên sử dụng CDN cho hình ảnh không anh em
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/556583375042558/