Anh chị ơi, em tình hình muốn làm 1 cuộc thi bình chọn người đẹp. Có plugin nào để cho mn like, dis like bài viết rồi, có thể xếp hạng những bài đc like nhiều hay dis like nhiều k ạ? #wpvn_help

Anh chị ơi, em tình hình muốn làm 1 cuộc thi bình chọn người đẹp. Có plugin nào để cho mn like, dis like bài viết rồi, có thể xếp hạng những bài đc like nhiều hay dis like nhiều k ạ? #wpvn_help
0

Câu hỏi từ Group FB:
Anh chị ơi, em tình hình muốn làm 1 cuộc thi bình chọn người đẹp. Có plugin nào để cho mn like, dis like bài viết rồi, có thể xếp hạng những bài đc like nhiều hay dis like nhiều k ạ? #wpvn_help
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/676067503094144/