Anh chị cho e hỏi gọi điện bằng bấm trực tiếp vô sdt trong bài viết wordpress thì làm như thế nào ạ?

Anh chị cho e hỏi gọi điện bằng bấm trực tiếp vô sdt trong bài viết wordpress thì làm như thế nào ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Anh chị cho e hỏi gọi điện bằng bấm trực tiếp vô sdt trong bài viết wordpress thì làm như thế nào ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/656357938398434/