ai giúp mình trỏ domain ( NS và IP) về stablehost với ...mình hậu tạ card điện thoại ạ

ai giúp mình trỏ domain ( NS và IP) về stablehost với ...mình hậu tạ card điện thoại ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
ai giúp mình trỏ domain ( NS và IP) về stablehost với …mình hậu tạ card điện thoại ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/661372101230351/