Ai đã có kinh nghiệm xài xenforo, inbox em nhé, em cần hỗ trợ sync user xenforo và wordpress với 1 số thứ liên quan phân quyền. Em cám ơn , mong các anh chị giúp đỡ

Câu hỏi từ Group FB:
Ai đã có kinh nghiệm xài xenforo, inbox em nhé, em cần hỗ trợ sync user xenforo và wordpress với 1 số thứ liên quan phân quyền.
Em cám ơn , mong các anh chị giúp đỡ
Nguồn: Redirecting...