ai có link nào kháng nghị mở khoá domain hoặc cách nào kháng nghị để facebook mở khoá domain ko ạ :( domain mới mua mới đăng 1 bài đầu tiên mà nó lôi ra trảm hơn 1 tháng nay ko thả.

ai có link nào kháng nghị mở khoá domain hoặc cách nào kháng nghị để facebook mở khoá domain ko ạ :( domain mới mua mới đăng 1 bài đầu tiên mà nó lôi ra trảm hơn 1 tháng nay ko thả.
0

Câu hỏi từ Group FB:
ai có link nào kháng nghị mở khoá domain hoặc cách nào kháng nghị để facebook mở khoá domain ko ạ :frowning: domain mới mua mới đăng 1 bài đầu tiên mà nó lôi ra trảm hơn 1 tháng nay ko thả.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/710912906276270/