AE nào cho em hỏi có plugin dịch nào free xài ngon k nhỉ? vì nếu edit .po sợ update bản dịch nó lại bay... Vì nhiều chỗ e cần dịch lại sang VN cho thuần Việt :)

AE nào cho em hỏi có plugin dịch nào free xài ngon k nhỉ? vì nếu edit .po sợ update bản dịch nó lại bay... Vì nhiều chỗ e cần dịch lại sang VN cho thuần Việt :)
0

Câu hỏi từ Group FB:
AE nào cho em hỏi có plugin dịch nào free xài ngon k nhỉ? vì nếu edit .po sợ update bản dịch nó lại bay…

Vì nhiều chỗ e cần dịch lại sang VN cho thuần Việt :slight_smile:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/563052464395649/