ae có biết theme wp nào nó dạng kiểu card game, wiki như này ko ạ? https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex https://comicvine.gamespot.com/goku/4005-19765/ https://pokedex.org/

ae có biết theme wp nào nó dạng kiểu card game, wiki như này ko ạ? https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex https://comicvine.gamespot.com/goku/4005-19765/ https://pokedex.org/
0

Câu hỏi từ Group FB:
ae có biết theme wp nào nó dạng kiểu card game, wiki như này ko ạ?


https://pokedex.org/
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/541402789893950/