Ae cho mình hỏi dịch vụ host nào ở nước ngoài sử dụng gói host nào có thể chịu được lượng truy cập trong một phút lên đến 500 ae nhĩ. Mình thử mấy host mà thấy ko host nào vừa ý. Thanks all

Ae cho mình hỏi dịch vụ host nào ở nước ngoài sử dụng gói host nào có thể chịu được lượng truy cập trong một phút lên đến 500 ae nhĩ. Mình thử mấy host mà thấy ko host nào vừa ý. Thanks all
0

Câu hỏi từ Group FB:
Ae cho mình hỏi dịch vụ host nào ở nước ngoài sử dụng gói host nào có thể chịu được lượng truy cập trong một phút lên đến 500 ae nhĩ. Mình thử mấy host mà thấy ko host nào vừa ý. Thanks all
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/623851964982365/