Ae cho em hỏi chút. Em mới cập nhật WordPress lên 5.9.2. Sau đó thì vào lại phần chỉnh sửa văn bản thì nó bị mất hết thanh giao diện hỗ trợ. Có cao nhân nào chỉ em vụ này với :(

Câu hỏi từ Group FB:
Ae cho em hỏi chút. Em mới cập nhật WordPress lên 5.9.2. Sau đó thì vào lại phần chỉnh sửa văn bản thì nó bị mất hết thanh giao diện hỗ trợ. Có cao nhân nào chỉ em vụ này với :frowning:
Nguồn: Redirecting...