Ace cho em hỏi có Plugin booking nào dùng để làm web OTA cho hotel ko ạ? Em cảm ơn

Câu hỏi từ Group FB:
Ace cho em hỏi có Plugin booking nào dùng để làm web OTA cho hotel ko ạ?
Em cảm ơn
Nguồn: Redirecting...