(A-Z) Hướng dẫn tạo Website bằng WordPress đơn giản với hosting cPanel 2021

Hi, xin chào tất cả thành viên của gia đình WordPress Vietnam Team :heart:. Trong thời gian hoạt động gần 2 năm ở Group, mình cũng chưa đóng góp gì nhiều cho Group cả, thật là ngại! :stuck_out_tongue:

Vì vậy, hôm nay mình làm một chiếc video nho nhỏ hướng dẫn các bạn mới có thể Trỏ Domain với Hosting và Tạo được Website bằng WordPress trong vòng 30’ nhé!

4 bước thực hành:

  1. Chọn mua Domain và Hosting
  2. Kết nối Domain với Hosting
  3. Cài WordPress và Database trên cPanel
  4. Upload Theme và Plugin

Nội dung chính video:
00:00 Giới Thiệu
03:29 Chọn mua Domain và Hosting
09:59 Kết nối Domain với Hosting
13:16 Cài WordPress và Database trên cPanel
22:32 Upload Theme và Plugin

Sau khi xem xong video này, bạn có thể tạo cho mình một blog cá nhân hoặc tạo Website bán hàng bằng WordPress đẹp và chất lượng.

Một số cách để tiếp cận được với khách hàng tiềm năng như:

  • Google Ads
  • SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm)
    Chúc các bạn sử dụng WordPress để làm website cho mình thành công nhé!