Share code bất động sản Joomla 2.5 miễn phí

Chào các bạn, code này do mình việt hóa và tùy chỉnh 1 số tính năng phù hợp với bất động sản tại Việt Nam, các bạn có thể phát triển thêm.

Các chức năng chính như sau:

  • Quản lý tin đăng theo mã số
  • Quản lý thành viên (phân chia thành viên theo nhóm, giới hạn số lượng tin đăng)
  • Quản lý tin VIP

Và một số tính năng khác các bạn tự tìm hiểu nhé.