Phiên Bản WordPress


Chủ đề Trả lời Hoạt động
Giới thiệu chuyên mục Phiên Bản WordPress 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tổng hợp link các phiên bản phát hành của WordPress 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Các bản phát hành của WordPress có gì mới và có nên nâng cấp ? WordPress 5.2.2 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names