[Plugin] WP Functions (Đổi tên thành WP Extra v1.0 Final)

Xin chào các bạn, do thời gian có hạn nên mình xin viết vài dòng mô tả các chức năng của Plugin này như sau (mình tạm gọi nó là WP Functions). Vì trong thời gian làm web chúng ta hay bắt gặp 1 số tình huống cần phải cài đặt nhiều Plugin. WP Functions sẽ giải quyết được mọi thứ, bạn chỉ cần chọn và sử dụng.

Continue reading “[Plugin] WP Functions (Đổi tên thành WP Extra v1.0 Final)”